Do: Prezes Rady Ministrów- Pani Beata Szydło , Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej- Pani Elżbieta Rafalska

Akcja "Alimenty to nie prezenty - runda II"

Akcja "Alimenty to nie prezenty - runda II"

W imieniu miliona polskich dzieci i ich samodzielnych rodziców domagamy się zniesienia progu uprawniającego do pobierania świadczeń alimentacyjnych z funduszu alimentacyjnego. Obecnie wynosi on 725 zł. Krokiem w dobrym kierunku byłoby również urealnienie progu proporcjonalnie do wzrostu najniższego wynagrodzenia od 2007 r.

Dlaczego to jest ważne?

Próg uprawniający do funduszu alimentacyjnego pozostaje niezmieniony od 2007 r. i skutecznie ogranicza możliwość korzystania z funduszu alimentacyjnego dzieciom pracujących samodzielnych rodziców. Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej obecnie nie widzi potrzeby zmiany tego progu.

Zgodnie z podpisanym przez Panią Premier rozporządzeniem najniższe wynagrodzenie będzie w 2017 r. wynosiło 1459,00zł netto tym samym wykluczy kolejną grupę pracujących rodziców z możliwości korzystania z tej formy wsparcia.

Nie możemy pozwolić, aby kolejna grupa dzieci była wykluczana z możliwości korzystania z pomocy funduszu alimentacyjnego. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje naszym Dzieciom opiekę i pomoc Państwa! Próg ustalony w ustawie łamie zasady Konstytucji i to przez to ograniczenie nasze Dzieci tej opieki zostały pozbawione! Szacunkowo to milion młodych obywateli tego kraju!

Art. 71 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej głosi: "Państwo w swojej polityce społecznej i gospodarczej uwzględnia dobro rodziny. Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietne i niepełne, mają prawo do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych". Konwencja Praw Dziecka również jasno wskazuje na obowiązki Państwa wobec dzieci.

Nasze Dzieci w sposób perfidny zostały pozbawione opieki Państwa, którą mają zagwarantowaną w Konstytucji jak również w Konwencji Praw Dziecka! Fundusz alimentacyjny w swym założeniu nie jest zasiłkiem, jest to forma pomocy dla samodzielnego rodzica a tym samym dla jego dziecka w sytuacji kiedy drugi rodzic nie wywiązuje się ze swojego obowiązku określonego prawomocnym postanowieniem sądu!

Fundusz alimentacyjny jest pożyczką użyczoną przez Państwo dla rodzica, który ze swojego obowiązku wywiązać się nie może. To w interesie Państwa jest te pieniądze odzyskać i to Państwo powinno być wierzycielem a nie samodzielni rodzice, których możliwości są bardzo ograniczone poprzez obowiązujące prawo.

Jeśli władze nie zareagują tym razem, my samodzielni rodzice zmuszeni będziemy udać się do innych instancji domagając się sprawiedliwości i poszanowania godności naszych Dzieci oraz nas samych.


Powody złożenia podpisu

  • Podpisuję, ponieważ sama kiedyś otrzymywałam pieniądze z funduszu alimentacyjnego. Według mnie kazde dziecko, którego rodzic nie płaci alimentów powinno mieć możliwość otrzymania należnych mu pieniędzy.
  • Wkurza mnie, że w majestacie prawa dziecko jest pozbawione wsparcia finansowego jak i opiekuńczego. Zarówno ze strony państwa jak i ojca. Pracuję na dwa etaty, żeby zapewnić byt dziecku. Musiałabym nie pracować by liczyć na 500 plus i fundusz alimentacyjny. Taka konstrukcja prawna jest po prostu niesprawiedliwa wobec pracującego i wychowującego samodzielnie rodzica. Musi się zmienić. Dziecku się należy opieka ze strony państwa i obojga rodziców.
  • Ponieważ obecny prog jest dla mam nie pracujących, ja pracuje i niestety nic mi się nie należy

Aktualizacje

2016-11-16 02:18:40 +0100

Osiągnięto 1,000 podpisów

2016-11-15 12:58:14 +0100

Osiągnięto 500 podpisów

2016-11-14 21:22:47 +0100

Osiągnięto 100 podpisów

2016-11-14 18:44:38 +0100

Osiągnięto 50 podpisów

2016-11-14 17:54:01 +0100

Osiągnięto 25 podpisów

2016-11-14 17:19:59 +0100

Osiągnięto 10 podpisów