Do: Prezes Rady Ministrów- Pana Mateusza Morawieckiego , Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej- Pani Elżbieta Rafalska

ALIMENTY- ŚCIĄGALNOŚĆ ROŚNIE. PROGI PODNOŚCIE!

W imieniu miliona polskich dzieci i ich samodzielnych rodziców domagamy się zniesienia progu uprawniającego do pobierania świadczeń alimentacyjnych z funduszu alimentacyjnego. Obecnie wynosi on 725 zł. Krokiem w dobrym kierunku byłoby również urealnienie progu proporcjonalnie do wzrostu najniższego wynagrodzenia od 2007 r.

Dlaczego to jest ważne?

Próg uprawniający do funduszu alimentacyjnego pozostaje niezmieniony od 2007 r. i skutecznie ogranicza możliwość korzystania z funduszu alimentacyjnego dzieciom pracujących samodzielnych rodziców. Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej obecnie nie widzi potrzeby zmiany tego progu.

W związku z podnoszeniem minimalnego wynagrodzenia za pracę, a brakiem urealnienia progu dochodowego, uprawniającego do pomocy osobom uprawnionym do alimentów, coraz więcej rodzin tego wsparcia nie otrzymuje. W tym roku wszyscy rodzice, którzy pracują i jeszcze otrzymywali wsparcie z Funduszu Alimentacyjnego, przestaną je otrzymywać. Od 1 października bieżącego roku właśnie Ci rodzice wypadną z systemu wsparcia, gdyż przekroczą “magiczny”, niezmieniany od 11 lat, próg kryterium dochodowego o 9 zł.

Nie możemy pozwolić, aby kolejna grupa dzieci była wykluczana z możliwości korzystania z pomocy funduszu alimentacyjnego. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje naszym Dzieciom opiekę i pomoc Państwa! Próg ustalony w ustawie łamie zasady Konstytucji i to przez to ograniczenie nasze Dzieci tej opieki zostały pozbawione! Szacunkowo to milion młodych obywateli tego kraju!

Art. 71 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej głosi: "Państwo w swojej polityce społecznej i gospodarczej uwzględnia dobro rodziny. Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietne i niepełne, mają prawo do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych". Konwencja Praw Dziecka również jasno wskazuje na obowiązki Państwa wobec dzieci.

Nasze Dzieci w sposób perfidny zostały pozbawione opieki Państwa, którą mają zagwarantowaną w Konstytucji, jak również w Konwencji Praw Dziecka! Fundusz alimentacyjny w swym założeniu nie jest zasiłkiem, jest to forma pomocy dla samodzielnego rodzica a tym samym dla jego dziecka w sytuacji, kiedy drugi rodzic nie wywiązuje się ze swojego obowiązku określonego prawomocnym postanowieniem sądu!

Fundusz alimentacyjny jest pożyczką użyczoną przez Państwo dla rodzica, który ze swojego obowiązku wywiązać się nie może. To w interesie Państwa jest te pieniądze odzyskać i to Państwo powinno być wierzycielem, a nie samodzielni rodzice, których możliwości są bardzo ograniczone poprzez obowiązujące prawo.

Jeśli władze nie zareagują tym razem, my samodzielni rodzice będziemy zmuszeni udać się do innych instancji aby domagać się sprawiedliwości oraz poszanowania godności naszych Dzieci oraz nas samych.


Powody złożenia podpisu

  • Moja corka sama wychowuje dziecko, ojciec nie placi. Ja sama bylam samotna matka, uwazam ze progi powinny byc zniesione
  • Dla dzieci
  • Aby dzieci nieodpowiedzialnych ojców mogły godnie żyć

Aktualizacje

2018-09-13 12:21:14 +0200

2019 roku samodzielna matka z jednym dzieckiem, która zarabia minimalne wynagrodzenie (1634 zł na rękę), przekroczy o 34 zł próg dochodowy uprawniający do pobierania pieniędzy z Funduszu Alimentacyjnego. I alimentów nie dostanie. To przykład na to jak rząd prowadzi politykę cichych oszczędności, więcej: https://oko.press/zelazne-progi-pis-place-rosna-prog-zostaje-650-tys-dzieci-bez-alimentow

2017-11-22 21:38:06 +0100

Zebrano 5,000 podpisów

2016-11-16 02:18:40 +0100

Osiągnięto 1,000 podpisów

2016-11-15 12:58:14 +0100

Osiągnięto 500 podpisów

2016-11-14 21:22:47 +0100

Osiągnięto 100 podpisów

2016-11-14 18:44:38 +0100

Osiągnięto 50 podpisów

2016-11-14 17:54:01 +0100

Osiągnięto 25 podpisów

2016-11-14 17:19:59 +0100

Osiągnięto 10 podpisów