Powrót do apelu

Do: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Mariusz Kamiński; Komendant Stołeczny Policji, nadinspektor Paweł Dobrodziej

Apel w sprawie zatrzymania działaczy obywatelskich przez policję

Powód złożenia podpisu

  • Policja powinna bronić obywateli ,a nie władzę.Wszak w rocie przysięgi to mają i jeszcze jest tam o konstytucji której przysięgają strzec. W nowej wolnej Polsce znowu Policja będzie przechodzić weryfikację kadr