Powrót do apelu

Do: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Mariusz Kamiński; Komendant Stołeczny Policji, nadinspektor Paweł Dobrodziej

Apel w sprawie zatrzymania działaczy obywatelskich przez policję

Powód złożenia podpisu

  • Zatrzymywanie ludzi wyrażających swoje opinie w przestrzeni publicznej eliminuje możliwość promowania innowacji społecznych