Do: Urząd Dzielnicy Wawer

Autobus Ulicami Borowiecką i Przygodną

Autobus Ulicami Borowiecką i Przygodną

Autobusy na Wawrze jeżdżą tylko większymi ulicami (z kilkoma wyjątkami, np. Borków, Alpejska, Kwitnącej Akacji, Olecka...), podczas gdy znaczną część dzielnicy stanowią boczne, mniejsze uliczki. Oczywiście uruchomienie linii autobusowych na wielu z nich jest niemożliwe ze względu na szerokość ulic lub brak miejsca na przystanki, ale mimo wszystko uważamy, że należy sukcesywnie zmieniać to podejście. Dlatego proponujemy uruchomienie linii autobusowej (roboczy numer 144) trasą: INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI - Szachowa - Patriotów - Godlewska (w kierunku krańca INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI ulicą Garncarską) - Garncarska - Wielowiejska - Halki - Strzelińska - Mozaikowa - Panny Wodnej - Zasadowa - Borowiecka - Trakt Lubelski - Przygodna - Masłowiecka - Bronowska - Wał Miedzeszyński - Kadetów - Łasaka - Most Siekierkowski - Trasa Siekierkowska - Al. Polski Walczącej - Wolicka - al. Józefa Becka - Polska - Gościniec - SIEKIERKI-SANKTUARIUM. Jeżeli fragment ulicami Wielowiejska - Halki - Strzelińska będzie niemożliwy do realizacji ze względu na zbyt wąskie jezdnie, proponujemy trasę alternatywną na tym odcinku: Patriotów - Panny Wodnej

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Proponowana trasa przebiega ulicami wystarczająco dużymi, ale zaniedbanymi komunikacyjnie. Na Wawrze od lat rozwijano system oparty na linii kolejowej nr 7 i autobusach do niej dowożących, co jest rozwiązaniem słusznym i sprawdzającym się, zakładając, że wszyscy pasażerowie chcą dojechać do Centrum, co nie jest prawdą. Aby dostać się do południowej części lewobrzeżnej Warszawy, mamy właściwie 2 linie do wyboru: 119 i 319, z czego ta druga kursuje tylko w godzinach szczytu w dzień powszedni. Nie zakładamy, że zapotrzebowanie jest dużo większe, ale uruchomienie kilku dodatkowych linii z pewnością poprawiłoby sytuację komunikacyjną. Jedną z nich mogłaby być 144, która co prawda nie oddalałaby się znacznie od Wisły po jej zachodniej stronie, ale zapewniła by przesiadkę m. in. do linii 108 i 167, które kursują w różnych kierunkach z okolicy pętli SIEKIERKI-SANKTUARIUM. Nie uważamy, że proponowana linia byłaby mocno uczęszczana, ale dałaby zupełnie nowe połączenie mieszkańcom ulic Borowieckiej, Przygodnej i Masłowieckiej (ewentualnie również Wielowiejskiej, Halki, Strzelińskiej i Mozaikowej, która zdecydowanie potrzebuje autobusu), którzy nie musieliby już dochodzić do najbliższej dużej ulicy.

Wawer, Warszawa, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL