Powrót do apelu

Do: Rząd RP, 
Posłowie na Sejm RP, Senatorowie RP

Dość pogardy i przemocy wobec kobiet! Petycja Ogólnopolskiego Strajku Kobiet

Powód złożenia podpisu

  • Dopóki żyję w patriarchacie, o który potykam się każdego dnia, a co gorsza którego już czasami niezauważam, bo tak bardzo wrośnięty jest w moje otoczenie społeczne, dopóty będę walczyć o równe traktowanie kobiet i wzrost świadomości społeczeństwa w kwestii równouprawnienia.