Powrót do apelu

Do: Rząd RP, 
Posłowie na Sejm RP, Senatorowie RP

Dość pogardy i przemocy wobec kobiet! Petycja Ogólnopolskiego Strajku Kobiet

Powód złożenia podpisu

  • Ponieważ każdy człowiek powinien mieć prawo do wolnego wyboru.