Powrót do apelu

Do: Kandydaci na urząd Prezydenta RP

Dość przyzwolenia na przemoc na wiecach wyborczych!

Powód złożenia podpisu

  • Niedopuszczalna jest przemoc gdziekolwiek, a tym bardziej na wiecach wyborczych!