Powrót do apelu

Do: Kandydaci na urząd Prezydenta RP

Dość przyzwolenia na przemoc na wiecach wyborczych!