Powrót do apelu

Do: Pracownicy

Maksymalna i minimalna temperatura w pracy dla wszystkich

Powód złożenia podpisu

  • fikcja przestrzegania BHP na żurawiach musi się skończyć, chodzi o ludzkie życie i zdrowie