Powrót do apelu

Do: Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Pozwólmy niepełnosprawnemu chłopcu z Czeczenii zostać w Polsce!

Powód złożenia podpisu

  • Bo nie chcę, by ludzie, którzy potrzebują pomocy pozostawali zdani wyłącznie na siebie.