Powrót do apelu

Do: Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Pozwólmy niepełnosprawnemu chłopcu z Czeczenii zostać w Polsce!

Powód złożenia podpisu

  • już dosc przeszli oboje, rozdajemy 500,- każdego miesiaca niekoniecznie potrzebującym, otoczmy opieką tych w najgorszej sytuacji