Powrót do apelu

Do: Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Pozwólmy niepełnosprawnemu chłopcu z Czeczenii zostać w Polsce!

Powód złożenia podpisu

  • Trzeba szanować ludzkie prawa, i zawsze wspierać innych.