Przejdź do treści głównej

Do: Pana Rafała Trzaskowskiego Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy

List otwarty ws. przywrócenia Marka Piwowarskiego na stanowisko Dyrektora Zarządu Zieleni Warszawy

List otwarty ws. przywrócenia Marka Piwowarskiego na stanowisko Dyrektora Zarządu Zieleni Warszawy

Warszawa, 09 kwietnia 2019 r.

Sz. P. Rafał Trzaskowski
Prezydent m. st. Warszawy
Pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

List otwarty

Szanowny Panie Prezydencie,
z ogromnym niepokojem i niedowierzaniem, przyjęliśmy decyzję zwolnienia ze stanowiska Dyrektora Zarządu Zieleni miasta stołecznego Warszawy (ZZW), Marka Piwowarskiego, dlatego jako grupa architektów krajobrazu, którym bliska jest idea wdrażania ładu przestrzennego w otaczającym nas świecie, postanowiliśmy skierować do Pana i do całej opinii publicznej ten list, wyrażając swoje zaniepokojenie powstałą sytuacją.

Marek Piwowarski przez wielu nazwany jest wizjonerem i ideowcem, ale przede wszystkim jest niezwykle utalentowanym architektem krajobrazu, który potrafił wdrożyć swoje pomysły w rzeczywistość, wprowadzając Warszawę w standardy już dawno panujące w świecie. To właśnie jego wizje sprawiły, że Warszawa zaczęła równać się z innymi stolicami Europy pod względem organizacji przestrzeni publicznej.

Zdajemy sobie sprawę, że Marek nie wpisywał się w ramy typowego urzędnika. Jest człowiekiem nietuzinkowym, dlatego sposób jego pracy był nieszablonowy i zapewne nie wszystkim odpowiadał. Ale to właśnie on stworzył projekty unikalne na skalę Europejską. Mówi się, że „przywrócił miastu Wisłę”, ma na swoim koncie nagrody między innymi za Bulwary Wiślane, ścieżkę rekreacyjną po praskiej stronie Wisły, kładkę nad Kanałem Żerańskim, został również uhonorowany przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego złotym krzyżem zasługi za działalności na rzecz ochrony ładu przestrzennego, krajobrazu i środowiska. Marek Piwowarski pracował nad dziesiątkami jeśli nie setkami projektów, obecnie między innymi nad ważnym projektem biernej ochrony miasta przed powodzią, czy też tworzeniem nowych parków, zieleńców i skwerów dla mieszkańców Warszawy.

Dlatego zadajemy sobie pytanie, dlaczego Ratusz miałby pozbywać się urzędnika o takim dorobku i tak dużym potencjale. Upubliczniane zarzuty wobec Marka Piwowarskiego, są dla nas niejasne i wydają się być oparte jedynie na hipotezach. Nikt, kto nie zna dobrze branży, nie zrozumie co znaczy przechodzenie przez procedury przetargów, podpisywania umów, uzyskiwania pozwoleń, przebijanie się przez tony papieru, sprawy sądowe itp. Osoba niedoświadczona nie może rzetelnie ocenić pracy takiego zespołu i nie potrafi go wesprzeć.

Marek Piwowarski z pewnością nie znalazł się na piastowanym przez siebie stanowisku przypadkowo. Zrealizował powierzone mu przez Prezydenta m.st. Warszawy i Radę m. st. Warszawy zadanie utworzenia ZZW. Powstał zgrany zespół profesjonalistów, nastawionych na służbę miastu i jego mieszkańcom. ZZW dużo wymaga od siebie, ale też i od projektantów i wykonawców. Zasługą ZZW jest m.in. wprowadzenie wymogu obecności architekta krajobrazu m.in. przy projektach drogowych (co zostało uwzględnione także w programie wyborczym Pana Prezydenta). Praca Marka Piwowarskiego i Zespołu ZZW nie była wyłącznie zwykłą pracą urzędniczą, mieli oni przede wszystkim misję kształtowania nowej przestrzeni miasta. Taki stan rzeczy był dostrzegany i doceniany przez ludzi z zewnątrz, którzy stykali się z ZZW. Nie mówimy tu jedynie o sielance, radości z sukcesów i kolejnych udanych projektów, lecz również o trudnej współpracy, o drodze pod prąd, o łamaniu stereotypów, co w rezultacie zaowocowało zmianą myślenia, nowymi standardami w postrzeganiu przestrzeni publicznej i nierozerwalnie związanych z nią terenów zieleni. Na skutek tego, inne aglomeracje miejskie takie jak Wrocław czy też Poznań, traktowały działania ZZW jako wzór, który się sprawdza i godny jest powielenia.

Teraz po zwolnieniu Marka Piwowarskiego, na portalach społecznościowych odzywają się ludzie z różnych kręgów zawodowych. W ramach swojej pracy zaczęli oni wreszcie uznawać zieleń: drogowcy respektują wymagania ZZW dotyczące ochrony drzew, a geodeci nanoszą je dokładnie na mapy. To jest ogromny sukces ZZW, duży krok na przód w obszarze ochrony środowiska. Z żalem więc patrzymy na to, że zespół, który mając takie efekty działania, w chwili obecnej stracił lidera będącego jego siłą napędową.

Panie Prezydencie, Marek Piwowarski nie pracował dla Ratusza od dziś, z powodzeniem realizował wielkie inwestycje, jest doświadczonym i merytorycznym urzędnikiem. Mamy nadzieję, że dostrzeże Pan fakt, iż pozyskany dla urzędu tej klasy fachowiec, powinien w nim pozostać, by przy współpracy mądrych i doświadczonych ludzi, mógł w dalszym ciągu swoimi zdolnościami i talentem służyć Warszawie i jej mieszkańcom.

Prosimy o przywrócenie Marka Piwowarskiego na stanowisko dyrektora ZZW.

Z wyrazami szacunku
Architekci krajobrazu,
Osoby, które cenią dokonania Marka Piwowarskiego dla poprawy jakości przestrzeni publicznej m.st. Warszawy

Do wiadomości:
Społeczność zainteresowana wysoką jakością zarządzania, projektowania i utrzymania terenów zieleni m.st. Warszawy,
Media

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Marek Piwowarski jest fachowcem w dziedzinie architektury krajobrazu, zależy nam by swoimi zdolnościami i talentem mógł służyć dalej Warszawie i jej Mieszkańcom.


Powody złożenia podpisu

  • W Warszawie potrzebny jest człowiek z wizją, który będzie dbał o ład estetyczny. A miasto od jakiegoś czasu po prostu pięknieje. I szkoda byłoby te zmiany zaprzepaścić.

Nowe informacje

2019-04-11 11:29:26 +0200

Zebrano 500 podpisów

2019-04-09 16:54:05 +0200

Zebrano 100 podpisów

2019-04-09 13:17:39 +0200

Zebrano 50 podpisów

2019-04-09 11:46:43 +0200

Zebrano 25 podpisów

2019-04-09 09:43:05 +0200

Zebrano 10 podpisów