Do: Sędzia Monika Frąckowiak, Sędzia Sławomir Jęksa, całe środowisko sędziowskie

Solidarnie z sędzią Moniką Frąckowiak i Sławomirem Jęksą

Solidarnie z sędzią Moniką Frąckowiak i Sławomirem Jęksą

Szanowna Pani Sędzio, Szanowny Panie Sędzio,

w tym tak trudnym dla Państwa, ale także dla nas – mieszkańców i mieszkanek Polski czasie chcemy przekazać wyrazy szacunku i pełnej solidarności wraz z apelem o trwanie w odwadze wbrew represjom, które Państwa spotykają.
Gratulujemy odwagi i dziękujemy za działania podjęte w trosce o system prawny RP i zadbanie o prawa każdego i każdej z nas. Wolne sądy i wolni od politycznych rozkazów sędziowie to nasza nadzieja na państwo prawa zgodne z demokratycznymi i konstytucyjnymi standardami.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

To na wymiarze sprawiedliwości obecnie spoczywa ciężar wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE) i będący jego konsekwencją wyrok Sądu Najwyższego. Władza represjonuje odważnych sędziów, którzy słusznie podważają mandat neo-KRS do uczestniczenia w powoływaniu sędziów. Wyrażamy solidarność z sędzią Pawłem Juszczyszynem, Krystianem Markiewiczem, sędziami z Katowic, Szczecina i całej Polski, którzy podejmują kroki w celu przywrócenia praworządności w Polsce. Mamy nadzieję, że nasze, społeczne wsparcie dla konkretnych sędziów da odwagę także innym – nie zostaniecie sami.
Brak solidarności społecznej zaowocował deformą edukacji, deformą szkolnictwa wyższego, niekorzystnymi zmianami w życiu nas wszystkich, choć nie ze wszystkich zmian zdajemy sobie sprawę. Gdy każdy z nas przekona się osobiście o skutkach łamania podstawowych zasad demokracji, jakie mają miejsce w naszym kraju od kilku lat, może być już za późno, by te zmiany cofnąć. Chyba, że będziemy bardzo solidarni. Zacznijmy więc już dzisiaj. Będzie łatwiej.

Poznań, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL