Powrót do apelu

Do: Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Starostowie, Marszałkowie i Wojewodowie, Radni i Radne; Dw. Partie polityczne

Stop uchwałom przeciw LGBT+

Powód złożenia podpisu

  • Dla mnie każdy ma takie same prawa bez względu kim jest, jak wygląda, skąd pochodzi.