Powrót do apelu

Do: Do wiadomości publicznej

Stulecie bez Jędraszewskiego! List solidarności z uczniami, pracownikami i absolwentami „Marcinka”!

Powód złożenia podpisu

  • ponieważ wypowiedzi obecnego metropolity krakowskiego sa przepelnione jezykiem pogardy, nienawisci,rasizmem, homofobia i ksenofobia. ponadto arcybiskup bagatelizuje i umniejsza problem pedofilii w polskim kościele