Przejdź do treści głównej

Do: Do Komendanta Głównego Straży Granicznej

Uratujmy rodzinę Gio i Mate przed deportacją!

Szanowny Panie Komendancie,

My, niżej podpisani, zwracamy się z apelem o udzielenie pobytu humanitarnego Gio i Mate Zviadauri oraz ich rodzinie, aby nie musieli wyjeżdżać z Polski, która stała się ich ojczyzną i w której środowisku się zintegrowali.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Gio i Mate mieli zaledwie 6 i 7 lat, kiedy zostali zmuszeni do ucieczki ze swojego kraju. Przyjechali do Polski w grudniu 2012 roku wraz ze swoimi rodzicami. Rodzina nie planowała nigdy wyjazdu z Gruzji, w zasadzie z dnia na dzień podjęli decyzję o ucieczce, ponieważ groziło im poważne niebezpieczeństwo. Spakowali najpotrzebniejsze rzeczy i wyjechali, zostawiając całe dotychczasowe życie, środowisko, przyjaciół.

Rodzina poprosiła o azyl w Polsce. Dla wszystkich członków rodziny ucieczka była bardzo trudnym doświadczeniem, jednak szczególnie dotknęło to dwóch małych chłopców, dla których ich otoczenie w Gruzji było wszystkim, co znali.

Powoli z biegiem czasu Gio i Mate zaczęli przyzwyczajać się do nowego środowiska, poszli do szkoły, zaczęli uczyć się języka polskiego, mieć nowych kolegów – Polaków. Kiedy mówili już dobrze po polsku, zapisali się na zajęcia teatralne w Domu Kultury w Podkowie Leśnej, z czasem zaczęli brać udział w spektaklach teatralnych Stowarzyszenia Praktyków Kultury. Wspomnienia rodzinnego kraju oraz ucieczki z niego powoli się zacierały i w końcu zostały przesłonięte przez nowe doświadczenia w Polsce.

Gio i Mate z czasem dobrze zaaklimatyzowali się w środowisku szkolnym, mając wielu kolegów, z którymi często odwiedzali się przy okazji różnych świąt. Dzięki pilnej nauce w szkole, a także dzięki tym przyjaźniom zaczęli biegle mówić po polsku, nawet w domu z rodzicami porozumiewając się w tym języku. Z czasem zaczęli mieć nawet problem z czytaniem alfabetu gruzińskiego.

Z biegiem lat rodzina dostawała kolejne odmowy w procedurze o przyznanie azylu w Polsce. Pomimo opinii psychologów, nauczycieli, wniosków dyrektora szkoły oraz organizacji pozarządowych wspierających rodzinę, rodzina Gio i Mate dostała decyzję o konieczności opuszczenia Polski w przeciągu 30 dni. Ostatnią szansą jest otrzymanie przez rodzinę pobytu humanitarnego ze względu na dobro dzieci.

Zostało niewiele ponad 3 tygodnie, aby uchronić Gio i Mate i ich rodziców przed deportacją!

Uratujmy Gio i Mate przed deportacją! Pozwólmy im zostać w Polsce!


Powody złożenia podpisu

  • Każdy zasługuje na godne życie i poczucie bezpieczeństwa i stabilności
  • świat jest wspólny dla wszystkich.
  • Oni są wspaniałą rodziną. Znam ich osobiście. Proszę wszystkich o przyłączenie się do podpisania tego apelu.

Nowe informacje

2017-10-24 23:52:21 +0200

Zebrano 10,000 podpisów

2017-10-23 17:20:51 +0200

Dzisiaj o rodzinie Gio i Mate napisała Wirtualna Polska! Dziękujemy za wsparcie!

https://wiadomosci.wp.pl/szukali-w-polsce-schronienia-zostana-deportowani-powrot-to-bedzie-koszmar-6179847103825537a

2017-10-21 17:29:22 +0200

Zebrano 5,000 podpisów

2017-10-20 08:55:40 +0200

Zebrano 1,000 podpisów

2017-10-19 23:43:40 +0200

Zebrano 500 podpisów

2017-10-19 19:30:58 +0200

Zebrano 100 podpisów

2017-10-19 17:41:21 +0200

Zebrano 50 podpisów

2017-10-19 16:46:33 +0200

Zebrano 25 podpisów

2017-10-19 16:08:22 +0200

Zebrano 10 podpisów