Powrót do apelu

Do: Operatorzy żurawi wieżowych

Urządzenia rejestrujące czas pracy na żurawiach wieżowych

Powód złożenia podpisu

  • Ponieważ chce pracować jak biały człowiek, a nie niewolnik 21 wieku. Popieram wszystkie działania mające na celu poprawę warunków pracy operatorów oraz ujednolicające rynek pracy, zeby moja firma przestrzegająca czasu pracy miała równe szanse w przetargach o nowe kontrakty.