Przejdź do treści głównej

Do: Prezydent m.st. Warszawy, Rafał Trzaskowski | Burmistrz Mokotowa, Rafał Miastowski | Z-ca Burmistrza, Krzysztof Skolimowski

UWOLNIJ ADAMA OD ZŁEJ DYREKCJI - ZADBAJ O LEPSZĄ SZKOŁĘ DLA SWOICH DZIECI

UWOLNIJ ADAMA OD ZŁEJ DYREKCJI - ZADBAJ O LEPSZĄ SZKOŁĘ DLA SWOICH DZIECI

Wnioskujemy o rozłączenie dwóch placówek szkoły nr 157 im. Adama Mickiewicza w Warszawie i ponowny konkurs na stanowisko dyrektora szkoły nr 157.

Utrudnianie remontu boiska, masowe odejścia nauczycieli, błędy w zarządzaniu szkołą, faworyzowanie jednej z placówek i nieproporcjonalne inwestowanie w dwie równe sobie placówki to działania na szkodę naszych dzieci, a na to nie możemy się zgodzić.

Ta szkoła była zaniedbywana przez kilka ostatnich lat. Częściowo wynikało to z roszczeń do gruntów, ale także z gorszego zarządzania przez dyrekcję, która uważa wyłącznie Tyniecką 25 za tę szkołę, którą warto rozwijać i dbać. I taki schemat trwa nadal! CZAS TO ZMIENIĆ!

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Chcemy szkoły otwartej i kreatywnej, a nie szkoły gdzie zamiast prac dzieci wiszą kolejne regulaminy i zakazy.
Szkoły, w której, nauczyciel, który, jest aktywny i w roku szkolnym organizuje 50 (!!!!) wyjść do muzeów, na politechnikę, z artystami, architektami itp. realizując przy tym podstawę programową ze sporą nawiązką, JEST DOCENIANY, A PRZYNAJMNIEJ SZANOWANY, a nie składa wypowiedzenie z powodu złego traktowania.

Nowa dyrektor, Pani Ewa Kowalczyk, w naszej opinii, nie radzi sobie z powierzonym jej zadaniem, a dzieje się to kosztem naszych dzieci.

Główne zarzuty wobec nowej dyrekcji:

1. Umyślne utrudnianie remontu boiska.

Odmowa udostępniania boiska w weekendy, co było podstawą odrzucenia projektu remontu boiska w budżecie partycypacyjnym.
Projekt przewidywał koszt wynagrodzenie dla osoby opiekującej się nowym boiskiem i nie angażował dyrekcji w żaden sposób. Urzędnicy odrzucili projekt między innymi z powodu decyzji Pani Ewy Kowalczyk - nowej dyrekcji. W nowym boisku widziała jedynie problem.
Nowe boisko prawdopodobnie będzie, ale nie jest to zasługa nowej dyrekcji. Jest to jedyna szkoła w okolicy z asfaltowym “boiskiem”!

2. Kompletne niezrozumienie funkcjonowania młodszych klas i ich aktywności poza murami szkoły

Ewa Kowalczyk, nie ma pojęcia, jaki jest schemat dodatkowych zajęć młodszych klas. Nie rozumie, że zajęcia, które oferuje miasto, politechnika, muzea, fundacje wymagają zgłoszenia lub zorganizowania kilka tygodni wcześniej, w dodatku zniechęca do takich aktywności aktywnych i zaangażowanych nauczycieli.
Wprost informuje nauczycieli, że "może, nie wiem, rozpatrzę, zastanowię się, a po co?"

Potrafi zablokować wyjście klasy w dniu wycieczki podając, naszym zdaniem, nieprawdziwe argumenty.

Każde działanie wykraczające poza schemat siedzenia w ławce traktuje jako problem.

3. Braki organizacyjne i skupienie się na zakazach oraz regulaminach zamiast na sprawnym funkcjonowaniu szkoły.

Plan lekcji, w niektórych klasach, był zmieniany od września 7-8 razy. Dodatkowe godziny niektórych zajęć pojawiały się i znikały np. etyka.

Nauczyciele najmłodszych dzieci dyżurowali na korytarzach starszych dzieci, a najmłodsi w tym czasie mieli mieć zamknięte klasy.

Nauczyciele muszą walczyć z absurdalnymi decyzjami nowej dyrekcji. (więcej przykładów w załączniku)*

4. Liczne odejścia nauczycieli z powodu działań nowej dyrekcji.
Nauczyciele składają wypowiedzenia i wnioski o roczny urlop, bo nie chcą tu pracować.

Od lipca, czyli od pojawianie się Pani Ewy Kowalczyk, odeszło już 6 nauczycieli, a kolejni złożyli, lub planują złożyć, wypowiedzenia i wnioski urlopowe, na koniec roku.

Podczas kiedy tak trudno o nauczycieli w Warszawie, Pani Ewa Kowalczyk, zniechęca tych, którzy chcą robić dla naszych dzieci coś więcej ponad minimum. Takich nauczycieli uważa za problematycznych.

NIE ZGADZAMY SIĘ NA TAKĄ SZKOŁĘ

Warszawa, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL


Powody złożenia podpisu

  • Uważam dokładnie tak samo
  • Ponieważ dotyczy mnie i moją rodzinę bezpośrednio.
  • Sytuacja w szkole jest bardzo zła.

Nowe informacje

2019-12-02 10:24:28 +0100

Zebrano 100 podpisów

2019-12-02 09:17:03 +0100

Dzisiaj publikujemy tylko jeden z dowodów złej woli lub nieudolności w zarządzaniu nowej pani dyrektor.
Pani dyrektor, nie zgodziła się na udostępnienie boiska po godzinach i w weekendy dla lokalnej społeczności, (a tego wymagają projekty w budżecie partyc. ) mimo, że projekt budżetu zawierał wynagrodzenie dla opiekuna boiska i nie kosztował pani Dyrektor nic
Czy był to jedyny powód dla którego urzędnicy odrzucili projekt? Nie. Ale pozostałe były do szybkiej poprawki, czyli dodania do projektu pasa np. zieleni, za boiskiem w miejscu gdzie przebiegają instalacja Veolii.
Zabrakło jedynie dobrej woli lub dobrej dyrekcji.
link do dokumentu z Urzędu Gminy Mokotów/Budżet partycypacyjny 2020:
http://uwolnijadama.pl/wp-content/uploads/2019/12/party.png

2019-11-29 22:49:56 +0100

Zebrano 50 podpisów

2019-11-29 17:56:32 +0100

Zebrano 25 podpisów

2019-11-29 11:35:54 +0100

Zebrano 10 podpisów