Powrót do apelu

Do: Dziennikarze i redaktorzy polskich mediów

#WinnickiPrecz - media wolne od faszystów!

Powód złożenia podpisu

  • W mediach po prostu nie ma miejsca dla takich osobników jak Robert Winnicki albo - choć to inna parafia - Ryszard Czarnecki. Odpowiedzialne miedia pownny ich po prostu ignorować, a nie zapraszać do programów. To nie ma nic wspólnego ze swobodą wypowiedzi i prezentowania wielości poglądów. Uważam, że konsekwentny ostracyzm jest jedyną sensowną postawą, a w przypadku faszystów wręcz obowiązkiem.