Przejdź do treści głównej

Do: Premier RP Mateusz Morawiecki

Podpisz apel: wyrzućmy #LexDeweloper do kosza!

Szanowny Panie Premierze,

Domagamy się natychmiastowego wycofania się rządu z planów, które oznaczają bezpowrotne zniszczenie ładu przestrzennego i krajobrazu kulturowego Polski. Jeśli LexDeweloper* zostanie przyjęte, to plany miejscowe, wypracowywane z udziałem mieszkańców i ekspertów zastąpią odgórne, uznaniowe decyzje władzy centralnej.

Deweloperzy będą mogli budować byle jak i byle gdzie. Oznacza to dalsze rozlewanie się miast ze wszystkimi tego konsekwencjami. Dla mieszkańców to m.in. większe korki, a wraz z nimi hałas i zanieczyszczenia, mniej terenów zielonych i otwartych. To działanie wbrew interesowi publicznemu.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Proponowana ustawa w praktyce znosi (i tak niedoskonałe) planowanie przestrzenne w Polsce. Ponadto ustawa odbiera samorządom możliwość dbania o ład przestrzenny, który jest ich ustawowym obowiązkiem.

Efektem proponowanej ustawy będzie gigantyczny chaos przestrzenny. Deweloperzy będą mogli realizować zabudowę gdzie chcą, pomimo że w każdej gminie są wyznaczone w planach miejscowych tereny mieszkaniowe, które już teraz w całej Polsce zabezpieczają grunty na mieszkania dla ponad 60 milionów osób. Pozwalanie deweloperom, by mogli budować byle jak i byle gdzie, wbrew wcześniejszym ustaleniom planów miejscowych, to faworyzowanie firm komercyjnych kosztem interesu publicznego, wedle zasady “uspołecznijmy koszty, sprywatyzujmy zyski”.

Oznacza to dalsze rozlewanie się miast ze wszystkimi tego konsekwencjami (wysokie koszty infrastruktury, większe korki, a wraz z nimi hałas i zanieczyszczenia, degradacja terenów zielonych i otwartych). Ustawa nie chroni prawa własności przed przymusowymi wywłaszczeniami pod infrastrukturę do nowych bloków, zabytków przed degradacją, terenów zieleni przed zabudową.

Nie jest prawdą, że ustawa pomoże Polkom i Polakom w nabyciu mieszkania. Problemem w Polsce jest fakt, że aby mieć gdzie mieszkać, trzeba mieszkanie kupić. Projekt bazuje na błędnym założeniu, że transfer środków publicznych w prywatny sektor budowlany rozwiąże problemy mieszkalnictwa. Doświadczenia programów Rodzina Na Swoim i Mieszkanie Dla Młodych pokazują jednak, że tego typu interwencja nie wygeneruje mieszkań dostępnych dla osób, których nie stać na kupno, ale zapewni gigantyczne zyski deweloperom (nieproporcjonalnie wysokie w porównaniu do zachodnioeuropejskich, gdzie marże inwestorów są dużo niższe niż w Polsce) i wpłynie na ogólny wzrost cen mieszkań.

Panie Premierze, w dniu swojego zaprzysiężenia w Sejmie mówił Pan: "Obecne prawo niestety, nie zapobiega inwestycjom mieszkaniowym w szczerym polu, inwestycjom odciętym od komunikacji, szkół i przedszkoli i nawet podstawowej infrastruktury technicznej. Takie mieszkania szybko zamiast mieszkaniami marzeń stają się koszmarem (...) zasługujemy na to, aby nasze miasta i miasteczka stanowiły spójną całość, do domu każdego docierała sprawna komunikacja publiczna, a szkoły i przedszkola pojawiły się tam gdzie powstają nowe osiedla.”

Tym większy jest nasz zawód, że zaproponowane przez Pana rząd zmiany idą w dokładnie przeciwnym kierunku, niż te zapowiedzi. Dlatego apelujemy o zaprzestanie prac nad ustawą o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących i powrót do opracowywania Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego i ustaw go poprzedzających, które realnie miały poprawić jakość naszej przestrzeni, w tym - jakość zamieszkiwania.


* Projekt “ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących” z dnia 15 marca 2018 r. skrytykowały rozmaite organizacje zajmujące się kształtowaniem przestrzeni, urbanistyką i architekturą, m.in.: Towarzystwo Urbanistów Polskich, Kongres Ruchów Miejskich, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, Instytut Rozwoju Terytorialnego województwa dolnośląskiego.


Powody złożenia podpisu

  • juz teraz developerzy rządza miastem, powstają budynki wcinajace sie w parki, likwidowane sa korty, skwery, wycinane drzewa, powstaja budynki w bardzo malych odleglosciach od siebie, w dziennicach willowych i zabytkowych stawia sie brzydkie wysokie bloki
  • trzeba przerwać bezkarne niszczenie miasta
  • Dość niszczenia przestrzeni miast specustawami.

Nowe informacje

2018-04-12 15:50:06 +0200

Zebrano 1,000 podpisów

2018-04-12 11:18:10 +0200

Zebrano 500 podpisów

2018-04-12 09:29:34 +0200

Zebrano 100 podpisów

2018-04-12 09:21:15 +0200

Zebrano 50 podpisów

2018-04-12 09:08:55 +0200

Zebrano 25 podpisów

2018-04-12 08:51:22 +0200

Zebrano 10 podpisów