Co to jest Nasza Demokracja?

Nasza Demokracja została stworzona, by umożliwić prowadzenie samodzielnych kampanii przez osoby podzielające wartości społeczności Akcji Demokracji. Są to promocja praw człowieka, wzmacnianie sprawiedliwości społecznej, ochrony środowiska oraz poszerzanie demokracji i państwa prawa. Oddajemy Naszą Demokrację w ręce ludzi, którzy chcą zmieniać Polskę i Świat w tę właśnie stronę.

Co to jest Akcja Demokracja?

Akcja Demokracja to ruch ludzi zaangażowanych w ważne dla nich sprawy. Wykorzystując nowoczesne technologie, razem podejmujemy skoordynowane działania na rzecz lepszego, bardziej sprawiedliwego społeczeństwa.

Kierunek zmian społecznych, inicjowanych przez Akcję Demokrację, wyznaczają wartości, które wspólnie wyznajemy. Dążymy do pełnego poszanowania praw człowieka, ochrony środowiska naturalnego i zmniejszenia nierówności społeczno-ekonomicznych. Uważamy, że prawdziwa zmiana polityczna nastąpi nie w wyniku zakulisowych rozgrywek, lecz tylko wtedy, gdy zażądamy jej razem, głośno i wyraźnie.