Pomyśl o Naszej Demokracji jako przestrzeni do prowadzenia działań w sprawach, które są dla Ciebie ważne. Możesz korzystać z tej przestrzeni, pod warunkiem że nasze działania prowadzą w podobnym kierunku. Oznacza to, że Nasza Demokracja jest dla osób, które godzą się z częścią lub wszystkimi z poniższych stwierdzeń:

  • Wierzymy, że nie ma szczęśliwych ludzi w nieszczęśliwym społeczeństwie. Dlatego promujemy solidarność i sprawiedliwość społeczną, które nie mogą się obyć bez aktywnej polityki publicznej.
  • Wspieramy wolność indywidualną, przeciwdziałanie przemocy w życiu prywatnym i publicznym oraz ochronę przed wszelkiego rodzaju dyskryminacją. Wolność nie może być wyłącznie przywilejem większości.
  • Wierzymy, że dobre życie człowieka wymaga zachowania zdrowia planety. Mają do tego prawo zarówno wszyscy jej obecni mieszkańcy i mieszkanki, jak i przyszłe pokolenia. Jesteśmy też przekonani i przekonane, że prawdziwy rozwój społeczny odbywa się z poszanowaniem środowiska naturalnego i praw zwierząt.
  • Pasjonuje nas wzmacnianie wolności wypowiedzi, zgromadzeń i zachęcanie innych do aktywności społecznej. Dlatego opowiadamy się za pogłębieniem demokracji poprzez zbiorowe działania i poprawę społecznej kontroli nad polityką. Tylko zjednoczeni i zjednoczone możemy sprawić, by władze służyły naszemu wspólnemu dobru.