Łańcuch Światła w Twoim mieście

Jako mieszkanki i mieszkańcy miast i miasteczek w całej Polsce wyszliśmy w lipcu ze świecami pod sądy, by bronić się przed zamachem na nasze prawa. Chcemy żyć bez strachu przed nadużyciami nieograniczonej niczym władzy. Gwarancją tego są niezależne sądy.

Wymiar sprawiedliwości potrzebuje zmian, które sprawią, że będzie on reprezentował interes publiczny i chronił nas przed nadużyciami, także ze strony polityków. Nie zgadzamy się na przejmowanie kontroli nad wymiarem sprawiedliwości przez tą czy inną władzę.

Protestujemy przeciwko naruszaniu zasady trójpodziału władzy, niszczeniu demokracji i osłabianiu przez to pozycji Polski w Europie i na świecie.

Znajdź lokalną kampanię

Twoja lokalizacja