Start Bullet pointer Sprawdź Bullet pointer Rozpocznij

Nowa kampania grupy Partnerskie kampaniowanie na Naszej Demokracji - propozycja dla organizacji

Partnerstwo w ramach Naszej Demokracji to rodzaj współpracy pomiędzy organizacją społeczną (ruchem społecznym lub grupą nieformalną) a Akcją Demokracją, gdzie organizacja podzielająca wspólne wartości opisane w "Regulaminie", otrzymuje określone narzędzia do prowadzenia kampanii.

W praktyce oznacza to, że organizacja dysponuje własną podstroną na portalu Nasza Demokracja (tu możesz zobaczyć przykład). Organizacja otrzymuje do dyspozycji podstawowe – dostępne dla wszystkich, jak i zaawansowane narzędzia służące mobilizacji do zmiany, takie jak:

 • możliwość zbierania podpisów pod apelami (na stronie apelu, udostępniając w sieciach kontaktów oraz na papierze),
 • możliwość wyświetlania loga organizacji (kampanii etc.) na stronach apeli tworzonych w ramach tego partnerstwa,
 • wysyłanie e-maili do osób, które podpisały konkretny apel w ramach partnerstwa,
 • wysyłanie e-maili do wszystkich osób, które zaangażowały się w jakiekolwiek działanie w ramach partnerstwa (przykład: organizacja, która zbiera podpisy pod trzema różnymi apelami, może w prosty sposób napisać wiadomość do wszystkich osób, niezależnie, który z apeli podpisały).
 • tworzenie wydarzeń związanych z apelami,
 • tworzenie kalendarzy – zbiorczych stron z organizowanymi wydarzeniami w ramach jednej kampanii/działania (zobacz przykład),
 • możliwość skorzystania z konsultacji planowanych działań z doświadczonym kampanierem lub kampanierką Akcji Demokracji.

Partnerstwo w wersji podstawowej umożliwia stworzenie dla organizacji dedykowanej podstrony zawierającej krótki opisem organizacji (grupy, większej kampanii etc.), na której umieszczane będą tworzone lub wspierane przez nią kampanie (zobacz przykład).

Ustawienia strony partnerstwa może zakładać umożliwienie tworzenia nowych apeli:
a) wyłącznie przez osoby administrujące partnerstwem lub też b) umożliwiać tworzenie własnych kampanii w ramach strony partnerstwa przez wszystkie zainteresowane osoby.

Aby skorzystać z partnerstwa w wersji podstawowej, organizacja (grupa, etc.) powinna:

 • zapoznać się z Regulaminem Naszej Demokracji,
 • przeprowadzić co najmniej jedną kampanię na Naszej Demokracji lub też
 • posiadać doświadczenie współpracy z Akcją Demokracją przy innych okazjach,
 • skontaktować się z osobą odpowiedzialną za Naszą Demokrację (piotr.cykowski@akcjademokracja.pl).

Partnerstwo w wersji zaawansowanej przeznaczone jest dla doświadczonych organizacji społecznych, posiadających i wdrażających wysokie standardy ochrony danych osobowych oraz wizję ich wykorzystania do działań spójnych z wartościami Akcji Demokracji.

Partnerstwo w wersji zaawansowanej umożliwia włączenie dodatkowych funkcjonalności strony w stosunku do wersji podstawowej. Są to:

 • możliwość pobierania danych osób, które podpisały apele w ramach partnerstwa (po wyrażeniu przez każdą z tych osób zgody na przekazanie danych podczas podpisywania apelu),
 • możliwość wysyłanie e-maili z adresu (pole „od” i nazwa nadawcy) określonego przez organizację,
 • możliwość dostosowania do potrzeb organizacji treści automatycznego e-maila wysyłanego po podpisaniu apelu.

Aby skorzystać z partnerstwa w wersji zaawansowanej, organizacja powinna spełnić kryteria takie jak dla partnerstwa podstawowego, oraz dodatkowo:

 • być zarejestrowaną od co najmniej roku organizacją społeczną (posiadającą nr KRS stowarzyszeniem lub fundacją),
 • posiadać politykę ochrony danych osobowych oraz wykazać wysokie standardy w jej wdrażaniu,
 • wykazać plan wykorzystania danych osób biorących udział w kampaniach w ramach partnerstwa dla realizacji celów zbieżnych z celami Akcji Demokracji.

* pole wymagane