Powrót do apelu

Do: Do Komendanta Głównego Straży Granicznej

Apelujemy o pobyt humanitarny dla Pani Larisy. Pomóżmy jej zostać w Polsce!