Przejdź do treści głównej

Do: Do władz miasta stołecznego Warszawy

Chcemy "wizji zero" w Warszawie: zero śmiertelnych ofiar wypadków drogowych!

Chcemy "wizji zero" w Warszawie: zero śmiertelnych ofiar wypadków drogowych!

CHCEMY „WIZJI ZERO” W WARSZAWIE!

My, niżej podpisani i podpisane obywatele i obywatelki, apelujemy do władz Warszawy w osobach prezydenta oraz radnych m.st. Warszawy o jak najszybsze przyjęcie „wizji zero śmiertelnych ofiar wypadków drogowych” jako strategicznego celu polityki transportowej, przestrzennej i infrastrukturalnej miasta.
Uważamy, że wzorem stolic skandynawskich czy Europy Zachodniej, ale także polskiego Jaworzna, pora postawić sobie jasny cel: zero ofiar wypadków na stołecznych ulicach. Do tego celu należy dążyć wszelkimi możliwymi metodami, a przede wszystkim poprzez takie kształtowanie przestrzeni, by uniemożliwić zbyt szybką jazdę po mieście – bo to właśnie prędkość jest główną przyczyną śmierci na drogach, szczególnie śmierci pieszych.
Apelujemy, aby nie tylko przyjąć jak najszybciej dokument strategiczny określający Wizję Zero jako cel, ale także sposoby realizacji tego celu. Proponujemy, by począwszy od 2020 roku Warszawa co roku przeprowadzała transformację 20 miejskich ulic z dużą liczbą wypadków na ulice bezpieczne, gdzie priorytetem jest ochrona życia i zdrowia osób korzystających z danej ulicy. Proponujemy także, by jako priorytetowe wskazać te rozwiązania, które fizycznie uniemożliwiają zbyt szybką jazdę po miejskich ulicach, oraz takie, które są jednocześnie przyjazne dla ruchu pieszego i wspierają ten sposób poruszania się po mieście.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Stoimy na stanowisku, że życie ludzkie i jego ochrona jest najwyższą wartością i powinno mieć to swoje odzwierciedlenie w polityce miejskiej i miejskiej przestrzeni. Niestety, w Warszawie dochodzi do kilkudziesięciu śmiertelnych wypadków drogowych rocznie. Prawie połowę tych ofiar stanowią piesi, którzy powinni być szczególnie chronieni, nie tylko przez przepisy (co jest domeną władz państwowych), ale także przez właściwie ukształtowaną przestrzeń miejską.

Warszawa, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Nowe informacje

2019-11-05 18:51:51 +0100

Zebrano 500 podpisów

2019-10-31 13:13:08 +0100

Zebrano 100 podpisów

2019-10-31 12:13:24 +0100

Zebrano 50 podpisów

2019-10-31 11:46:59 +0100

Zebrano 25 podpisów

2019-10-31 11:31:26 +0100

Zebrano 10 podpisów