Powrót do apelu

Do: Pan Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrów; Pani Marlena Maląg Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej; dw.: pan Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich; Pan Mikołaj Pawlak Rzecznik Praw Dziecka

NIE DLA OBRAZÓW ANTYABORCYJNYCH W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

Powód złożenia podpisu

  • Piorą mózgi i straszą dzieci