Powrót do apelu

Do: Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin Renata Łażewska

Petycja w sprawie odebrania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Szczecin Janowi Pawłowi II