Przejdź do treści głównej

Do: Prezydent M.St. Warszawy Rafał Trzaskowski i Rada M.St. Warszawy

Przeciw podwyżce opłat za odpady w Warszawie

Przeciw podwyżce opłat za odpady w Warszawie

Zdecydowanie sprzeciwiamy się podwyżce opłat za odbiór odpadów i nie zgadzamy się na niesprawiedliwy i absurdalny sposób ich naliczania (według metrażu mieszkania). Oczywiste jest, że odpady są wytwarzane przez ludzi, a nie lokale.
W Warszawie bardzo wiele dużych lokali zamieszkanych jest przez pojedyncze osoby, np. samotnych emerytów lub singli pracujących w domowych gabinetach/pracowniach. Z drugiej strony, wiele mniejszych lokali zamieszkują kilkuosobowe rodziny lub grupy studentów.
Dotychczasowy sposób naliczania opłat za odbiór odpadów, na podstawie zużycia wody, był optymalny. Ilość zużytej wody jest bardzo dobrym przybliżeniem intensywności użytkowania lokalu i niewątpliwie większa liczba osób zużywa więcej wody oraz wytwarza więcej śmieci niż mniejsza.
Ponadto, nowe stawki: od 52 do 107 zł miesięcznie są absurdalnie wysokie. Mieszkańcy Warszawy od lat sortują śmieci. Przeważająca większość naszych odpadów to posortowane cenne surowce wtórne: plastik, papier i szkło oraz kompostowalne bioodpady, które nadają się do wykorzystania i ich odbiór nie powinien podlegać żadnym opłatom. Pozostała, bardzo niewielka ilość odpadów zmieszanych mogłaby być wykorzystywana jako paliwo w warszawskich elektrociepłowniach.
Stanowczo żądamy przywrócenia naliczania opłat za odbiór odpadów według zużycia wody oraz zmiany sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi w taki sposób, żeby ich przetwarzanie nie generowało obciążających nas coraz wyższych kosztów.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych coraz bardziej obciążają mieszkańców Warszawy.

Warszawa, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL


Powody złożenia podpisu

  • Nowe stawki za śmieci są bardzo niesprawiedliwe. Teraz osoby samotne będą dopłacać do dużych rodzi , masakra. Powinna być możliwość wyboru naliczania opłat za śmieci albo od zużycia wody lub od metraza mieszkania.
  • Sposob wyliczania bedzie niesprawiedliwy
  • Bo to jest bzdura żeby płacić za śmieci od metrażu mieszkania czyli jeśli będzie 10osob na 65 metrach to zapłacą tyle samo co jedna osoba na 65

Nowe informacje

2021-11-28 16:05:04 +0100

Zebrano 25 podpisów

2021-11-23 11:10:25 +0100

Zebrano 10 podpisów