Powrót do apelu

Do: Senat Reczpospolitej Polskiej oraz Minister Sprawiedliwości i Prokuratur Generalny Zbigniew Ziobro

Sprzeciwiamy się nazistowskiej wypowiedzi senatora Grzegorza Biereckiego.