Powrót do apelu

Do: Minister Edukacji Narodowej, Wojewoda Małopolski

Odwołajmy małopolską Kurator Oświaty Barbarę Nowak