Powrót do apelu

Do: Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Starostowie, Marszałkowie i Wojewodowie, Radni i Radne; Dw. Partie polityczne

Stop uchwałom przeciw LGBT+

Powód złożenia podpisu

  • Chcę, żeby ludzie mogli sami decydować jak chcą żyć i nie byli wykluczani ze społeczeństwa za orientację seksualną.