Powrót do apelu

Do: Marszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego Piotr Całbecki, Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski, Przewodniczący Rady Miasta Torunia Marcin Czyżniewski, Szanowne Radne i Radni Miasta Torunia.

Toruń bez polowań

Powód złożenia podpisu

  • Wspieram, ponieważ uważam, że wszystkie te śmierci i okrucieństwa są niepotrzebne.