Powrót do apelu

Do: Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Marcin Wiącek

Uwięzieni na granicy – nie dajmy im umrzeć

Powód złożenia podpisu

  • Ci ludzie są tacy sami jak my.