Powrót do apelu

Do: Pan Jerzy Bisek, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża, zarzad.glowny@pck.pl

Wzywamy Polski Czerwony Krzyż na granicę polsko-białoruską

Powód złożenia podpisu

  • Życie ludzkie jest wartością najwyższą. RATUJMY LUDZKIE ŻYCIE!