Powrót do apelu

Do: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej / Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Apelujemy o zwiększenie funduszy europejskich dla mieszkańców Wielkopolski!

Powód złożenia podpisu

  • Zawalczymy o sprawiedliwy podział środków