Powrót do apelu

Do: Minister Edukacji Narodowej

Apel do MEN-u o wyjaśnienie nieścisłości między podstawą programową a funkcjonowaniem państwa