Przejdź do treści głównej

Do: List otwarty do Prymasa Polski Wojciecha Polaka oraz do Konferencji Episkopatu Polski

Apel do przedstawicieli Kościoła katolickiego w Polsce: Wycofajcie poparcie dla PiS!

Apel do przedstawicieli Kościoła katolickiego w Polsce: Wycofajcie poparcie dla PiS!

My, niżej podpisani, ludzie wierzący w Boga i w Ewangelię, stanowczo sprzeciwiamy się temu, że niektórzy przedstawiciele Kościoła katolickiego w Polsce, który jest także naszym Kościołem, wykorzystują Boga dla poparcia partii politycznej o nazwie Prawo i Sprawiedliwość.
Działanie to jest poważnym wykroczeniem przeciwko drugiemu przykazaniu: nie będziesz wzywał Imienia Pana Boga swego nadaremno. Nie wolno wykorzystywać zgromadzeń wiernych na Mszach Świętych, ani katolickich środków masowego przekazu, aby służyć tej, ani jakiejkolwiek innej partii.
Obecnie jest wielu biskupów i księży, w dużych i małych miejscowościach, którzy otwarcie lub skrycie manipulują umysłami i sercami wiernych, aby służyć tej jednej partii i wzbudzać nienawiść lub pogardę do ludzi o innych przekonaniach. Jest to nie tylko niezgodne z Ewangelią, to jest całkowicie przeciwne Ewangelii.
Nie ma na to naszej zgody, dlatego apelujemy do Księdza Prymasa oraz do Konferencji Episkopatu Polski o wydanie jednoznacznego oświadczenia, w którym zawarte będą następujące tezy:
• Kościół katolicki w Polsce odcina się odtąd od poparcia tej partii i deklaruje, że w przyszłości nie będzie w żaden sposób popierał żadnej partii, niezależnie od haseł jakie partie będą miały na swoich sztandarach;
• jakiekolwiek szerzenie nienawiści i pogardy przez biskupów lub księży, jakiekolwiek odrzucanie ludzi z powodu przekonań politycznych, płci, orientacji seksualnej, narodowości, czy wyznania, jakiekolwiek dzielenie ludzi na „lepszych” i „gorszych” i dolewanie oliwy do ognia tzw. wojny polsko polskiej jest całkowicie naganne i przeciwne Ewangelii.
Apelujemy, aby oświadczenie to znalazło wyraz w liście duszpasterskim lub komunikacie, do obowiązkowego odczytania we wszystkich kościołach. Apelujemy także, aby treść tego oświadczenia przypominać wiernym w kolejnych komunikatach do obowiązkowego odczytania podczas Mszy Świętych we wszystkie niedziele wyborcze, aż do czasu gdy Kościół katolicki w Polsce zostanie całkowicie wyleczony z tego błędu.
Niech Kościół stanie się otwarty dla każdej i dla każdego, a nie tylko – tak jak to jest teraz - dla zwolenników jednej partii politycznej i dla zwolenników tzw. tradycyjnych wartości. To nie jest przypadek, że najważniejszym przykazaniem jest przykazanie miłości. 2000 lat temu ono miało znosić mnogość zakazów i nakazów tradycji żydowskiej i w zmieniającym się świecie wskazać to, co w chrześcijaństwie jest najważniejsze. Niech ono zajmie właściwe miejsce w Kościele katolickim w Polsce, w miejsce tzw. tradycyjnych wartości, które jakże często prowadzą do działań pełnych pogardy i nienawiści.
Niech Kościół katolicki głosi Boga, a nie partię PiS, niech głosi miłość, a nie tzw. tradycyjne wartości i wojnę polsko-polską.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Bo to jest najważniejszy krok dla uzdrowienia Kościoła katolickiego w Polsce

Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategoria

Nowe informacje

2022-06-03 06:26:43 +0200

Zebrano 25 podpisów

2022-02-21 13:09:04 +0100

Zebrano 10 podpisów