Do: Komisja Europejska

Europo! Broń Sądu Najwyższego!

Już 3 lipca wchodzi w życie PiSowska ustawa o Sądzie Najwyższym i podporządkowanie sądów w Polsce politykom stanie się faktem. Wielu dotychczasowych sędziów SN zastąpią nominaci wyznaczeni przez Krajową Radę Sądownictwa, którą kontroluje prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Komisja Europejska musi zareagować!

Jesteśmy pełnoprawnymi członkami Unii Europejskiej i żądamy od Komisji Europejskiej podjęcia pilnych działań. Wzywamy Komisję do natychmiastowego skierowania ustawy o Sądzie Najwyższym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonywania ustawy.

Dlaczego to jest ważne?

Komisja Europejska musi zareagować na niszczenie Sądu Najwyższego!
Szef Komisji Europejskiej stoi na straży wartości europejskich - niech udowodni, że są one ważniejsze, niż kalkulacje polityczne. Sprawą Sądu Najwyższego nie powinni zajmować się politycy, nie musi być ona obiektem sporu politycznego. O tym, czy ustawa o SN jest zgodna z zasadami praworządności, czy nie, powinni się wypowiedzieć właśnie sędziowie Trybunału Sprawiedliwości UE. Wyrok Trybunału będą musiały uszanować wszystkie strony sporu w Polsce - także opozycja.

Kategoria


Powody złożenia podpisu

  • Jest to obowiązek każdego kto myśli o Polsce dla pokoleń
  • Trzeba wreszcie powstrzymać to szaleństwo
  • Przyzwoitość nakazuje. Bez aktywnego społeczeństwa demokratycznego nie mamy szans na rozwój tego kraju.

Aktualizacje

2018-07-25 16:34:58 +0200

Zebrano 20,000 podpisów

2018-06-02 09:01:13 +0200

Zebrano 10,000 podpisów

2018-06-01 11:28:11 +0200

Zebrano 5,000 podpisów

2018-05-28 21:52:16 +0200

Zebrano 1,000 podpisów

2018-05-28 13:25:45 +0200

Zebrano 500 podpisów

2018-05-26 19:46:27 +0200

Zebrano 100 podpisów

2018-05-26 08:11:55 +0200

Zebrano 50 podpisów

2018-05-26 01:15:20 +0200

Zebrano 25 podpisów

2018-05-25 21:06:04 +0200

Zebrano 10 podpisów