Przejdź do treści głównej

Do: I prezes Sądu Najwyższego, profesor Małgorzata Gersdorf

NIE dla pierwszego posiedzenia nowej niekonstytucyjnej KRS

NIE dla pierwszego posiedzenia nowej niekonstytucyjnej KRS

Szanowna Pani Prezes,
Jako I prezes Sądu Najwyższego, została Pani zobowiązana ustawą do zwołania pierwszego posiedzenia, nowej, niekonstytucyjnej KRS. Rady wybranej przez polityków, bez zachowania należytych procedur, w sposób nieprzejrzysty (bez możliwości poznania kto zgłaszał kandydatów i jakie oni reprezentują poglądy) bez zachowania reprezentatywności wszystkich sądów oraz z jawnym zamiarem upolitycznienia i zawładnięcia trzeciej władzy przez partię rządząca.

Jestem pewien, że zdaje sobie Pani sprawę, że zwołując posiedzenie, legitymizuje Pani łamanie Konstytucji oraz zamach na niezależne sądownictwo. Jako obywatele i obywatelki, oczekujemy od Pani stania na straży konstytucji, niezależności i niezawisłości sądów. Zwracamy się więc do Pani Prezes o działanie zgodnie z tym, co Pani mówi i myśli, czyli podjąć wszelkie możliwe kroki, aby I posiedzenie niekonstytucyjnego organu się nie odbyło - a szczególnie za Pani przyzwoleniem.

Teraz jest ten czas próby, o którym Pani mówiła do wszystkich sędziów w pamiętnym przemówieniu...

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Bo Sądy muszą być niezawisłe od polityków.
Bo KRS nie może być upolityczniona i przejęta przez żadną partię.
Bo wszystkie decyzje nowej KRS będą zaskarżane, co będzie prowadzić do anarchii i paraliżu wymiaru sprawiedliwości.
Bo Polska zasługuje na niezawisłe sądownictwo, które jest warunkiem przestrzegania praw obywatelskich.
Bo tak trzeba i ma Pani możliwości działania.

Kategoria

Nowe informacje

2018-04-21 13:18:36 +0200

Zebrano 10 podpisów