Przejdź do treści głównej

Do: dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała, prof. UG, Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Gdańskiego oraz dr hab. Maciej Michalski, prof. UG, Dziekan Wydziału Filologicznego

Nie dla zamknięcia Etnofilologii kaszubskiej na Uniwersytecie Gdańskim - APEL

Nie dla zamknięcia Etnofilologii kaszubskiej na Uniwersytecie Gdańskim - APEL

Prawo do edukacji jest niezbywalnym i uniwersalnym prawem człowieka. Elementarnym prawem każdej istoty ludzkiej jest nauka we własnym języku i nauczanie w nim. Na tych m.in. zasadach oparte są wszystkie europejskie akty prawne dotyczące praw mniejszości narodowych i etnicznych oraz praw językowych grup mniejszościowych. To także podstawowe prawo mniejszości narodowych, etnicznych i językowych w Polsce, które gwarantuje Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.

Decyzja o nieuruchomieniu w roku akademickim 2018/2019 kierunku Etnofilologia kaszubska na Uniwersytecie Gdańskim - która de facto równa się likwidacji tego kierunku - jest pogwałceniem prawa do edukacji Kaszubów i dyskryminuje wspólnotę kaszubską jako obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Domagamy się podjęcia niezwłocznie następujących kroków:

1. Kierunek Etnofilologia kaszubska zostanie w roku 2018/2019 uruchomiony dla obecnie zgłoszonej liczby kandydatów.

2. Próg 25 kandydatów dla uruchomienia kierunku Etnofilologia kaszubska zostanie rokrocznie obniżony do 1 kandydata.

3. Władze Uniwersytetu Gdańskiego zobowiążą się do corocznego uruchamiania kierunku Etnofilologia kaszubska, kierując się przede wszystkim interesem społecznym i deklarowaną służbą regionowi.

4. Władze Uniwersytetu Gdańskiego, Rektor i Senat, umożliwią społeczności kaszubskiej realizowanie jej prawa do otrzymania edukacji w swoim języku ojczystym na równi z innymi i będą promować edukację kaszubską, wpisując ten postulat jako jeden z celów do Strategii Uniwersytetu Gdańskiego.

Kaszubi od IV-VI wieku n.e., jako ariergarda Słowian, osiedlili się na południowym brzegu Morza Bałtyckiego i na długie stulecia zostali gospodarzami Pomorza. W dobie nowożytnej współtworzyli wielokulturową społeczność tego regionu Europy, by po geopolitycznych zmianach będących konsekwencją II wojny światowej, stać się społecznością mniejszościową, mając świadomośc swojej odrębności etnicznej, a przede wszystkim językowej. Kaszubski, jako jeden z dialektów Prasłowiańszczyzny, w XIII w. rozpoczął swój autonomiczny rozwój na peryferiach Słowiańskiego świata. Przetrwał do dnia dzisiejszego, choć współcześnie jest w grupie języków zagrożonych wymarciem.

Dopóki jest jeszcze czas, chcemy przekazać nasze dziedzictwo następnym pokoleniom. Oparcie dla tych działań w Uniwersytecie Gdańskim, jest niezbędne do realizacji tego zadania i ma ogromne znaczenie dla zachowania tożsamości Kaszubów.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Etnofilologia kaszubska powstała w wyniku wieloletnich wysiłków i starań środowisk kaszubskich i jej istnienie jest kluczowe dla interesu społecznego Kaszubów i Pomorzan, bez względu na rentowność utrzymania tego mniejszościowego kierunku. Przede wszystkim jednak zamknięcie kierunku godzi w podstawowe prawa człowieka do edukacji w swoim języku ojczystym na równi z innymi. Nie godzimy się na politykę dyskryminacyjną wobec Kaszubów.

Uniwersytet Gdański, Jana Bażyńskiego, Gdańsk, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategoria

Nowe informacje

2018-09-30 22:43:48 +0200

Zebrano 1,000 podpisów

2018-09-28 08:58:33 +0200

Zebrano 500 podpisów

2018-09-24 14:40:13 +0200

Protest przeciw likwidacji Etnofilologii kaszubskiej 17/09/2018 - Taką mieliśmy dyskusję.
https://www.facebook.com/skra.redakcejo/videos/480069359152391/

2018-09-20 18:38:54 +0200

Zebrano 100 podpisów

2018-09-20 14:32:38 +0200

Zebrano 50 podpisów

2018-09-20 13:13:24 +0200

Zebrano 25 podpisów

2018-09-20 12:40:12 +0200

Zebrano 10 podpisów