Przejdź do treści głównej

Do: Mateusz Morawiecki - Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów

Apel o odmrożenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Szanowny Panie Ministrze, kolejny raz, w projekcie ustawy okołobudżetowej na 2018 rok planowane jest zamrożenie odpisu na fundusz świadczeń socjalnych. Decyzja taka narusza art. 5 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, który mówi, że odpis na jednego pracownika powinien wynosić 37,5% przeciętnego wynagrodzenia.

W wyniku zamrażania przez ostatnich 6 lat odpisu, pracodawcy i budżet państwa, zaoszczędzili 851,25 zł na każdym pracowniku.

Wnioskujemy do Pana Ministra o pełne „odmrożenie” tego funduszu i wypracowania ustawowego rozwiązania, które zapewni pracownikom rekompensatę poniesionych na przestrzeni lat strat.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

W Polsce zarobki są zbyt niskie i często niewystarczające na utrzymanie rodziny. Fundusz socjalny jest istotnym wsparciem dla pracowników i ich rodzin. Stan finansów publicznych oraz dobra kondycja przedsiębiorstw pozwalają na podjęcie takiej decyzji.

Zamrożenie, w stosunku do obowiązującego prawa, odpisu od 6-ciu lat powoduje jego zmniejszenie na jednego pracownika o kwotę 851,25 zł. W skali całego zakładu pracy daje to bardzo duże kwoty, o które zmniejsza się fundusz wsparcia dla pracowników.

W przypadku zakładowego fundusz świadczeń socjalnych, z którego finansowane są różnego rodzaju wsparcia dla pracowników, wysokość odpisu na jednego pracownika nie ulegnie zmianie i będzie wynosić 1185,66 zł zamiast 1434 zł.

Oczekujemy pełnego odmrożenia odpisu na ZFŚS.

Nowe informacje

2017-11-08 06:30:44 +0100

Zebrano 1,000 podpisów

2017-11-06 08:36:55 +0100

Zebrano 500 podpisów

2017-11-03 07:35:05 +0100

Zebrano 100 podpisów

2017-11-02 19:23:12 +0100

Zebrano 50 podpisów

2017-11-02 15:08:20 +0100

Zebrano 25 podpisów

2017-11-02 14:39:02 +0100

Zebrano 10 podpisów