Przejdź do treści głównej

Do: gmina Łubowo - wójt Andrzej Łozowski, Mirosław Nowak, Emilia Dutka, Eugenia Klimek; Rafał Śniegocki Dyr. Zespołu Parków Krajobrazowych Woj. Wielkopolskiego; prof. dr hab. Leszek Mrozewicz, Dyr. Instytutu Kultury Europejskiej

PIAST BY TEGO NIE CHCIAŁ, DOBRAWA JEST WŚCIEKŁA

Ta kampania została zakończona.

PIAST BY TEGO NIE CHCIAŁ, DOBRAWA JEST WŚCIEKŁA

PIAST BY TEGO NIE CHCIAŁ, DOBRAWA JEST WŚCIEKŁA,
czyli nasza niezgoda na industrializację kolebki państwa polskiego.
Domagamy się ochrony krajobrazu poprzez pozostawienie funkcji działki ewidencyjnej 166 w Lednogórze jako terenu rolniczego. Nasz protest dotyczy planowanej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i przekształcenia tego terenu na usługowy. Rozsyłamy go po całej Polsce, ponieważ lokalne władze od wielu lat ignorują nasz głos. Czas go wzmocnić!

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Lednicki Park Krajobrazowy utworzony został w 1988 r. dla ochrony cennych historycznie i krajobrazowo ziem wokół jeziora Lednica, będących kolebką państwa polskiego. Posiada kategorię V (ochrona krajobrazowa) Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody.
Powierzchnia Parku na terenie gminy Łubowo to 2823,7 ha, czyli 24% powierzchni naszej gminy. 24%, które daje nam wyjątkowe miejsce na mapie Polski, które tworzy klimat tych okolic i pozwala czuć dumę z bycia mieszkańcem tych terenów. Uważamy, że stać nas na to, by ochronić miejsce chrztu Polski przed zniszczeniem.
Wydanie przyszłej decyzji na budowę wielkopowierzchniowych budynków wpłynie niekorzystnie na pejzaż Lednickiego Parku Krajobrazowego, wprowadzając chaos przestrzenny. Proponowane zmiany użytkowania działki prowadzą do przekształceń krajobrazu bezpośrednio przy Szlaku Piastowskim – ważnym dla wielu pielgrzymów szlaku do Bramy Trzeciego Tysiąclecia na Polach Lednickich.
Nie chcemy blokować rozwoju gminy, ale uważamy, że inwestycje "obce krajobrazowo" powinny powstawać na terenach o mniejszej wartości kulturowej, przede wszystkim w specjalnej strefie ekonomicznej, która przecież od roku istnieje już w gminie Łubowo, a nie widać tam jeszcze żadnych przedsiębiorstw. Na uzbrojenie jej przeznaczono 15.550.090,26 zł (!) ze środków publicznych, czyli naszych. Oferuje ona 35,86 ha gruntów, 3 km oświetlonych dróg, sieć kanalizacyjną, stację uzdatniania wody. Ofertę gminy można znaleźć tutaj: http://www.strefa.lubowo.pl/
Wójcie, Rado Gminy - w trosce o zachowanie krajobrazu dla dobra mieszkańców i rozwoju turystyki, polegając na dobrych praktykach w zarządzaniu krajobrazem na terenach cennych przyrodniczo i historycznie, wnosimy o utrzymanie jego struktury zgodnej z kontekstem tego miejsca, tj. zachowanie panoram i osi widokowych z dominacją pól uprawnych, łąk, lasów, alei drzew, zabudowy rozproszonej i tradycyjnej, elementów historycznych i sprzyjających turystyce, czyli o pozostawienie funkcji działki ewidencyjnej 166 w Lednogórze jako terenu rolniczego lub dopuszczenie zapisów
o przekształcenie go na łąki, pastwiska, użytki zielone, zadrzewienia lub las.

Kategoria

Nowe informacje

2020-05-27 21:59:54 +0200

Zebrano 500 podpisów

2020-05-17 15:54:47 +0200

Jesteście niesamowici! Minęła 1 doba, a jest nas już 250.

2020-05-16 20:03:39 +0200

Zebrano 100 podpisów

2020-05-16 17:24:16 +0200

Zebrano 50 podpisów

2020-05-16 16:24:19 +0200

Zebrano 25 podpisów

2020-05-16 15:16:18 +0200

Zebrano 10 podpisów