Przejdź do treści głównej

Do: Ministerstwo Zdrowia

Refundacja operacji zaćmy z wszczepem sztucznej, niestandardowej soczewki

Refundacja operacji zaćmy z wszczepem sztucznej, niestandardowej soczewki

Domagam się zmiany przepisów dotyczących refundacji operacji zaćmy z wszczepem innej niż standardowa sztucznej soczewki. Obecnie jest to możliwe tylko w przypadku poddania się takiej operacji za bliską granicą (głównie w Czechach lub Niemczech) z mocy przepisów o usługach lekarskich transgranicznych. Nie wszyscy pacjenci z powodów zdrowotnych mogą odbyć podróż w tym celu. Pacjenci poddający się operacji zaćmy z wszczepieniem wybranej soczewki, np. dwu-, lub trój- ogniskowej, korygującej więcej niż jedną wadę wzroku, min. astygmatyzm, w krajowych niepublicznych klinikach okulistycznych muszą ponieść jej pełny koszt. W klinikach publicznych i innych mających umowę z NFZ jest możliwe przeprowadzenie operacji zaćmy wyłącznie z wszczepem sztucznej soczewki standardowej na koszt NFZ .

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Jest to ważne z uwagi na sprawiedliwość społeczną. Nie jest sprawiedliwe obciążanie pacjentów z poważnymi wadami wzroku całą kwotą operacji zaćmy ze wszczepem lepszej dla nich, ale droższej soczewki. Przy zachowaniu zasady sprawiedliwości społecznej, ale i z uwagą na obecne możliwości finansowe NFZ pacjenci, którym jest implantowana droższa soczewka powinni ponieść koszt wynikający tylko z różnicy między ceną operacji zaćmy z wszczepem soczewki niestandardowej a ceną operacji zaćmy z wszczepem soczewki standardowej.

Nowe informacje

2020-05-25 15:33:15 +0200

Zebrano 10 podpisów