Przejdź do treści głównej

Do: Ireneusz Merchel Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Udostępnijmy dworzec w Kielcach dla osób poruszających się na wózkach!

Domagamy się jak najszybszego pełnego dostosowania peronów na dworcu PKP w Kielcach do potrzeb osób poruszających się na wózkach.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Jak donoszą media [1], na dworcu PKP w Kielcach nie ma wystarczającej liczby podjazdów dla wózków. Dworzec PKP, o którym mowa, został niedawno częściowo wyremontowany -zamontowano specjalne podjazdy umożliwiające i ułatwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym, opiekunom  z wózkami oraz osobom starszym.

Niestety takie podjazdy znalazły się tylko na krańcach podziemnego tunelu. Osoby, które mają problemy z poruszaniem, nie są w stanie bez pomocy dostać się na perony.

Niedopuszczalne jest, aby podróżni, którzy nie mogą się poruszać samodzielnie, byli dodatkowo narażeniu na brak możliwości korzystania z usług komunikacji publicznej. Możliwości te są ograniczane poprzez brak podjazdów czy wind. Mieszkańcy Kielc skarżą się, że codziennie można być świadkiem przykrej sytuacji, w której matka z trudem wciąga na peron wózek z małym dzieckiem albo starszy człowiek ledwo radzi sobie z wniesieniem walizki.

UWAGA: Jest to pierwszy apel utworzony na nowej stronie "Nasza Demokracja". Sprawa jest prawdziwa, poważna i warta działania. Jednak przy tej okazji testujemy to wspaniałe narzędzie do prowadzenia kampanii. Jeśli znajdziesz jakiś błąd na stronie, odezwij się do mnie: piotr.cykowski@akcjademokracja.pl

[1] Dworzec PKP utrudnia poruszanie się na wózku, z wózkiem i z bagażem, 25-10-2016, Rzeczpospolita

Sposób dostarczania

Zebrane podpisy prześlemy przesyłką kolejową.

Kielce, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategoria


Powody złożenia podpisu

  • Niepełnosprawni nie tylko mają prawo do tego żeby się urodzić ale również do tego, by normalnie żyć. Nie branie pod uwagę niepełnosprawnych przy budowie dworców, peronów, bloków mieszkalnych, sklepów, szpitali itp. świadczy o odmawianiu im prawa do normalnego funkcjonowania .
  • To jawna dyskryminacja osób niepełnosprawnych.
  • Bo osoby z ograniczoną mobilnością są systemowo dyskryminowane. Ich potrzeby są uważane za mniej istotne.

Nowe informacje

2016-11-18 04:56:58 +0100

Osiągnięto 25 podpisów

2016-10-28 21:39:16 +0200

Osiągnięto 10 podpisów