Przejdź do treści głównej

Do: Prezydent Miasta P. Grzymowicz, Radni Miasta Olsztyna

W Olsztynie niszczą społeczeństwo obywatelskie - mówimy NIE

W Olsztynie niszczą społeczeństwo obywatelskie - mówimy NIE

W projekcie budżetu miasta na rok 2020 nie zostało ujęte dofinansowanie działalności Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, co w praktyce oznacza likwidację jego działalności. Nie zgadzamy się na to.

Apelujemy o przywrócenie dofinansowania Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych!

My, pracownicy, wolontariuszki i wolontariusze oraz osoby i organizacje blisko związane z Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, a także ludzie dla których społeczeństwo obywatelskie jest podstawą samorządności i demokracji lokalnej, wyrażamy oburzenie i głębokie zaniepokojenie planami Prezydenta i Radnych Miasta Olsztyna, zmierzających do likwidacji oddolnych działań społeczności miasta, czego wyrazem są nasze podpisy poparcia.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Wraz z likwidacją O.C.O.P, znikną bezpowrotnie wolontariusze skupieni w Centrum Wolontariatu „Spinacz”. Do historii przejdą darmowe porady prawne, z których chętnie korzystają mieszkańcy Olsztyna. „Dach nad głową” utracą licznie Związki, Stowarzyszenia i Fundacje, korzystające z bogatej oferty O.C.O.P. Tak oto Prezydent Miasta pokazuje nam, jak wspiera i popiera inicjatywy mieszkańców, jak odnosi się do działalności Organizacji Pozarządowych.

Prezydent Miasta zobowiązany jest do wspierania społeczeństwa obywatelskiego i popierania jego działań i rozwoju. Cofając dofinansowanie na rok 2020 postanowił złamać tę zasadę i postawił się w roli niszczącego społeczeństwo obywatelskie, co w praktyce oznacza drastyczne ograniczenie, a w wielu przypadkach zlikwidowanie inicjatyw społecznych. Prezydent Grzymowicz używając tych samych metod co obecna ekipa rządząca, dokonuje zamachu na społeczeństwo obywatelskie, burząc podstawy samorządności i demokracji.

Kategoria

Nowe informacje

2019-12-17 17:11:38 +0100

Zebrano 25 podpisów

2019-12-06 16:23:56 +0100

Zebrano 10 podpisów