Do: Minister Anna Zalewska

Dość niszczenia przyszłości dzieci!

Ta kampania została zakończona.

Szanowna Pani Minister,

My, niżej podpisani, wnosimy o zobowiązanie kuratorów oświaty do podania liczby i profili klas dostępnych dla absolwentów szkół podstawowych oraz absolwentów gimnazjów w poszczególnych szkołach w roku szkolnym 2019/2020 przed 1 września 2018 r.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Źle przygotowana i i przeforsowana reforma edukacji boleśnie dotknie ponad 720 tysięcy młodych ludzi i ich rodziców. Uczniowie obecnych klas VII w przyszłym roku zderzą się w procesie rekrutacyjnym z obecnymi uczniami klas II gimnazjum.

Uczniowie i uczennice oraz ich rodzice powinni jak najwcześniej poznać ofertę, którą przygotowują szkoły średnie. Oszczędźmy im stresu i chaosu przy podejmowaniu ważnych decyzji dotyczących ich przyszłości.

Z publikacji prasowych wiemy, że samorządy jako organy prowadzące już teraz planują liczbę klas i rodzaj profili, jakie zostaną utworzone w szkołach średnich w przyszłym roku.

Zebranie tych danych i podanie do publicznej wiadomości przed 1 września 2018 r. przez kuratorów jest bezwzględnie konieczne, umożliwi bowiem uczniom lepsze przygotowanie się do pokonania ważnego edukacyjnego progu, a szkołom przeprowadzenie efektywnego i przejrzystego procesu rekrutacji.

Sposób dostarczania

Petycję i zebrane podpisy dostarczymy do Ministerstwa Edukacji Narodowej.


Powody złożenia podpisu

  • Na czele MEN stoi osoba skrajnie niekompetentna. Nie pozwólmy niszczyć przyszłości naszych dzieci i wnuków!
  • Młodzież wykształcona jest przyszłością narodu, ale wykształcona nie przez szkolnictwo po reformie pani Zalewskiej. To co ona wprowadza to indoktrynacja.
  • Dobrze wykształcone pokolenie naszych dzieci,to zasobny i szczęśliwy naród w przyszłości.