Przejdź do treści głównej

Do: Wiktor Skworc, Arcybiskup Metropolita Katowicki

Apel o nieograniczanie wolności sztuki i prawa do korzystania z dóbr kultury!

Ta kampania została zakończona.

Apel o nieograniczanie wolności sztuki i prawa do korzystania z dóbr kultury!

Wasza Ekscelencjo,

My, niżej podpisani mieszkańcy województwa śląskiego, zarówno wierzący w Boga, jak i niepodzielający tej wiary, jesteśmy zbulwersowani listem skierowanym do chorzowskich parafii, w którym zostało potępione wystawienie spektaklu „Klątwa” w chorzowskim Teatrze Rozrywki.

List ten godzi w naszą godność i wolność wyboru, ponieważ podważa umiejętność podejmowania przez nas świadomych decyzji. Chcemy, by nasze konstytucyjne prawa do wolności wypowiedzi, wiary i poglądów, a także odbioru sztuki były respektowane również przez władze Kościoła katolickiego.

Warto pamiętać, że Śląsk zawsze był miejscem, które współzamieszkiwały różne społeczności, narodowości i wyznania, ludzie różniący się poglądami, wrażliwością i gustem estetycznym. Bardzo chcielibyśmy, żeby tak zostało.

Wasza Ekscelencja pisze o środkach publicznych przeznaczonych na wystawienie spektaklu. Pragniemy przypomnieć, że na ten cel zostały przeznaczone również nasze podatki. Cieszymy się, że za te pieniądze możemy zobaczyć sztukę, w której artyści podejmują najbardziej palące problemy współczesności.

Wielu z nas jest praktykującymi katolikami, dla których nauka i sprawy Kościoła są ważne. Od władz Kościoła katolickiego oczekujemy mądrego przewodnictwa duchowego i większego zaangażowania w działalność społeczną, nie zaś aktywności politycznej i podejmowania prób cenzury prewencyjnej oraz ograniczania naszych praw jako obywateli.

Na koniec apelujemy do Waszej Ekscelencji o zajęcie się realnymi problemami zarówno Kościoła, jak i lokalnej społeczności, nie zaś sztuką, która o tych problemach opowiada. Kościół może uczynić wiele dobrego, wspierając ofiary pedofilii czy przemocy domowej, angażując się w życie ludzi chorych, biednych i samotnych. Wreszcie, pomagając uchodźcom uciekającym przed wojną. Liczymy, że wykorzysta swój potencjał.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Prawa obywatela, a w naszym konkretnym przypadku obywatela korzystającego z dóbr kultury, zabezpieczone są, m.in. przez Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej, czy Konstytucję RP. Wymienione akty prawne zapewniają wolność twórczości artystycznej oraz prawo do korzystania z dóbr kultury. Nie zgadzamy się na ograniczanie tych praw, narzucanie interpretacji sztuki teatralnej przed jej prezentacją.

Nasz apel kierujemy do Arcybiskupa Metropolity Katowickiego jako odpowiedź na Jego list odczytany w chorzowskich parafiach. Treść listu dostępna jest na stronie internetowej: http://www.archidiecezja.katowice.pl/77-slider/8570-komunikatabp

Sposób dostarczania

Apel i podpisy dostarczone zostaną Arcybiskupowi w formie elektronicznej. Treść apelu wysłana zostanie do mediów.

Województwo śląskie, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Nowe informacje

2017-08-07 17:16:22 +0200

Tym samym zmieniamy nazwę naszego apelu:
z: "Apel o nieograniczanie wolności sztuki i prawa do obejrzenia spektaklu „Klątwa” w Teatrze Rozrywki"
na: "Apel o nieograniczanie wolności sztuki!"
Chcemy nadal zbierać podpisy i sukcesywnie dostarczać je zarówno Arcybiskupowi Wiktorowi Skworcowi, jak i innym przedstawicielom zarówno Kościoła Katolickiego, jak i władzy świeckiej, którzy na co dzień w swoich wystąpieniach, przemowach, działaniach ograniczają wolność sztuki lub nauki, prawo do korzystania z dóbr kultury (w tym oglądania spektakli teatralnych!!!). Kampania Wolność Sztuki i Nauki nie znika. Chcemy tworzyć ruch społeczny i walczyć o wolność sztuki i nauki!

2017-08-07 17:13:31 +0200

Po wprowadzeniu do systemu przez nas wszystkich podpisów, które udało się zebrać na wydrukowanych kartkach mamy ponad PÓŁ TYSIĄCA podpisów!!! Dziękujemy!!!

2017-08-07 17:03:22 +0200

Zebrano 500 podpisów

2017-08-04 11:21:04 +0200

W reakcji na komunikat hierarchy przedstawiciele ruchu społecznego "na rzecz wolności twórczości artystycznej, badań naukowych, wolności nauczania oraz wolności korzystania z dóbr kultury" zaapelowali o nieograniczanie wolności sztuki i prawa do obejrzenia spektaklu oraz by "konstytucyjne prawa do wolności wypowiedzi, wiary i poglądów, a także odbioru sztuki były respektowane również przez władze Kościoła katolickiego".
http://fakty.interia.pl/polska/news-protest-przed-wystawieniem-spektaklu-klatwa-w-teatrze-rozryw,nId,2424908

2017-08-04 11:19:31 +0200

Polska Agencja Prasowa zaznacza, że nasz oddolny apel był reakcją na list arcybiskupa Skworca
http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/245980.html

2017-08-02 18:42:31 +0200

Silesion: "Mieszkańcy odpowiadają arcybiskupowi Skworcowi
https://silesion.pl/mieszkancy-odpowiadaja-arcybiskupowi-skworcowi-02-08-2017

2017-08-02 17:17:50 +0200

Dziennik Zachodni pisze o naszej Kampanii Wolność Sztuki i Nauki oraz publikuje treść apelu.
http://www.dziennikzachodni.pl/serwisy/kultura/a/klatwa-w-chorzowie-petycja-do-arcybiskupa-od-wladz-kosciola-nie-oczekujemy-cenzury-prewencyjnej,12328462/

2017-08-02 14:05:22 +0200

Wortal e-teatr.pl umieszcza treść apelu. Na stronie dostępna jest historia tekstów w wątkach Teatr i religia oraz Kontrowersje po spektaklu "Klątwa" w Teatrze Powszechnym w Warszawie.
http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/245912.html

2017-08-02 11:08:41 +0200

Zebrano 100 podpisów

2017-08-02 00:23:09 +0200

Zebrano 50 podpisów

2017-08-01 22:20:27 +0200

Zebrano 25 podpisów

2017-08-01 21:56:10 +0200

Zebrano 10 podpisów